سوئیچ پلنت مدل GSW-2401

برای قیمت تماس بگیرید
دارای تهویه مناسب است بنابراین می تواند تمام مدت بدون فن کار کند. این امر مصرف انرژی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و کاملا بی صدا در محیط کار می کند.