کیستون شبکه نگزنس Cat6 SFTP

برای قیمت تماس بگیرید
کیستون شبکه نگزنس Cat6 SFTP برای برقراری ارتباط بین پریز شبکه و کابل شبکه و همچنین انتقال دیتا استفاده می شود.

کیستون شبکه نگزنس Cat6 UTP

32,000 تومان
وظیفه‌ی کیستون برقراری ارتباط بین پریز شبکه، کابل شبکه و کامپیوتر است. کاربران با توجه به نیاز خود می‌توانند نوع آن را انتخاب کنند که نوع آن بر اساس Cat5 یا Cat6 تقسیم بندی می‌شود.