فایروال فورتینت مدل Fortigate FG-6500F

برای قیمت تماس بگیرید
فایروال فورتینت Fortigate FG-6500F با فراهم سازی پردازنده اختصاصی برای مدیریت و SPU های ویژه و اختصاصی برای پردازش امنیتی، بخش مدیریت و دیتا پلین را تفکیک کرده است.